UA EN

Документів:3091

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

Концепція Відкритої електронної бібліотеки

Відкрита електронна бібліотека (далі-ВЕБ) - це комплексна інформаційна система, яка складається з упорядкованого фонду електронних ресурсів, призначена для організації, зберігання і використання електронних об'єктів, об'єднаних єдиною ідеологією комплектування, структуризації і доступу, з єдиними засобами навігації та пошуку.

Мета концепції

Концепція ВЕБ має на меті обґрунтування основних напрямів її розвитку і принципів організації.

Концепція, визначає основні вимоги до формування ВЕБ, є основою для розробки профілю її комплектування, визначення пріоритетів при відборі документів для переведення їх в електронну форму, вирішення технологічних проблем.

ВЕБ орієнтована на широкі кола користувачів і вирішує наступні задачі:

Актуальність проблеми

Маніфест ІФЛА про цифрові бібліотеки визначає, що цифрові (електронні бібліотеки) є невід’ємною частиною послуг бібліотек з використанням нових інформаційних технологій. Створення бібліотеками цифрового контенту вносить фундаментальний вклад у ліквідацію існуючого інформаційного та цифрового розриву і забезпечує вільний доступ користувачів до інформаційних ресурсів.

Виходячи з цього, особлива роль у збереженні, накопиченні й ефективному використанні через мережу Інтернет різнорідних колекцій електронних документів із дотриманням авторських прав належить національним бібліотекам.

Загальні положення

Функціонування ВЕБ буде спрямовано на досягнення наступних цілей:

Правові питання

У процесі формування фонду ВЕБ та доступу до неї користувачам враховується наступне:

переведенню в електронну форму підлягають об’єкти, які не охороняються авторським правом, на які закінчився строк охорони авторського права та на які поширюється дія нормативно-правових актів із питань авторського права та суміжних прав (у разі надання відповідного дозволу автором або особою, яка володіє авторськими правами).

Запозичення електронних документів, вироблених іншими суб’єктами чи організаціями, здійснюється на договірній основі відповідно до норм чинного законодавства.

Очікувані результати

Створення повнотекстової бази даних електронних документів, що розкриває зміст фонду НБУ ім. Ярослава Мудрого і підвищує ефективність його використання.

Розроблення вебсайту ВЕБ для представлення електронних документів у вільному доступі в мережі Інтернет.

Забезпечення системи надійного збереження, накопичення і використання електронних документів ВЕБ.

Структура ВЕБ

Електронна бібліотека є інформаційною системою, що включає:

Фонд ВЕБ складається з дев’яти колекцій:

Кожна з дев’яти колекцій може мати підколекції відповідно до скорочених таблиць УДК.

Критеріями відбору для оцифрування документів є їх наукова, суспільна та історико-культурна цінність.

Технологічні процеси формування електронної бібліотеки:

Підготовка цифрового контенту ВЕБ відбуватиметься на технічній базі НБУ ім. Ярослава Мудрого.

Організація доступу до ВЕБ

Розміщення ресурсів ВЕБ передбачається на окремому сайті, адміністрування якого здійснюватиметься відділом нових інформаційних технологій НБУ ім. Ярослава Мудрого.