UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Данило Галицький

Праця українського історика та етнографа, доктора історичних наук, члена-кореспондента АН УРСР Костя Григоровича Гуслистого (1902–1973) присвячена дослідженню життя та діяльності представника роду Романовичів, гілки Володимирських Мономаховичів із династії Рюриковичів князя Данила Галицького (1201–1264).

Бібліографічний опис:
Гуслистий, К. Данило Галицький [Електронна копія] / К. Гуслистий. — Електрон. текст. дані (1 файл : 6,96 Мб). — [Б. м.] : Укрвидав при ЦК КП (б)У, 1942 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). —(Наші великі предки).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Гуслистий К. Данило Галицький / К. Гуслистий. — [Б. м.] : Укрвидав при ЦК КП (б)У, 1942. — 11, [1] с. — (Наші великі предки).

З цієї ж колекції: