UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Українсько-руський архів. Рукописи львівських збірок

«Українсько-руський архів» – серійне періодичне видання історико-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка. Започатковане 1906 р. з ініціативи голови НТШ М. Грушевського з метою публікації рукописів спеціальних оригінальних розвідок. У шостому томі видання, редактором якого виступав І. Свєнціцький, опубліковано бібліографію рукописів Народного дому у Львові з колекції А. Петрушевича.

Бібліографічний опис:
Українсько-руський архів [Електронна копія] / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Т. 6, вип. 2 : Рукописи львівських збірок, ч. 2. Опис рукописів народного дому з колекції Ант. Петрушевича. — Електрон. текст. дані (1 файл : 38,2 Мб). — 1911 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Українсько-руський архів. Т. 6, вип. 2 : Рукописи львівських збірок, ч. 2. Опис рукописів Народного дому з колєкції Ант. Петрушевича / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – ІХ, 294 с.

З цієї ж колекції: