UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Українсько-руський архів. Азбучна війна в Галичині 1859 р.

«Українсько-руський архів» – серійне періодичне видання історико-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка. Започатковане 1906 р. з ініціативи голови НТШ М. Грушевського з метою публікації рукописів спеціальних оригінальних розвідок. Восьмий том видання, підготовлений І. Франком, присвячений «Азбучній війні» в Галичині 1859 р. – громадсько-культурному руху українських освічених кіл Галичини у відповідь на дискримінацію органами австрійської влади й польською елітою українського населення в культурно-освітній сфері та на їхні спроби нав’язати українській писемності латинський алфавіт. У матеріалах зауважено суспільно-політичний підтекст – один із способів ліквідації українства.

Бібліографічний опис:
Українсько-руський архів [Електронна копія] / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Т. 8 : Азбучна війна в Галичині 1859 р. : нові матеріяли. — Електрон. текст. дані (1 файл : 6,80 Мб). — 1912 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Українсько-руський архів. Т. 8 : Азбучна війна в Галичині 1859 р. : нові матеріяли / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – XXXI, 180 с.

З цієї ж колекції: