UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Материалы по районированию Украины

У книзі подано адміністративний устрій України 1923 року. Розкриті питання прийомів і методів районування, представлено опис губерній та округів, адміністративних та промислових районів, фізико-географічних областей. Видання оснащене геологічною, орографічною, тектонічною та схематичною ґрунтовою мапами. Також подані мапи корисних копалин, четвертинних відкладень, зоо-географічних та ботаніко-географічних районів України.

Бібліографічний опис:
Материалы по районированию Украины [Електронна копія] / [предисл.: А. Волков, М. Гуревич]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 14,8 Мб). — Харьков : Типо-литогр. В.-Р. С. У. В. О. им. Фрунзе, 1923 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Материалы по районированию Украины / [предисл.: А. Волков, М. Гуревич]. — Харьков : Типо-литогр. В.-Р. С. У. В. О. им. Фрунзе, 1923. — XVII, 201, 18, [2] с. табл., [12] л. карт.

З цієї ж колекції: