UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Париж

Опубліковано публічну лекцію географа-методиста, педагога, письменника, публіциста Сергія Павловича Меча (1848-1936) присвячену Парижу. Мальовничий нарис автора про французьку столицю оснащений планом міста. Сторінки видання прикрашені зображеннями найвидатніших споруд та пам’яток архітектури, світлинами парків та творів мистецтва, портретами відомих паризьких діячів науки та літератури.

Бібліографічний опис:
Меч, Сергей. Париж [Електронна копія] : публич. лекция, читанная в Москве и в др. городах : с 32-мя рис. в тексте / Сергей Мечъ. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 37,5 Мб). — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Меч С. Париж : публич. лекция, читанная в Москве и в др. городах : с 32-мя рис. в тексте / Сергей Мечъ. — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899. — [2], 51 с. : ил.

З цієї ж колекції: