UA EN

Документів:3091

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Париж

Бібліографічний опис:
Меч, Сергей. Париж [Електронна копія] : публич. лекция, читанная в Москве и в др. городах : с 32-мя рис. в тексте / Сергей Мечъ. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 37,5 Мб). — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Меч С. Париж : публич. лекция, читанная в Москве и в др. городах : с 32-мя рис. в тексте / Сергей Мечъ. — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899. — [2], 51 с. : ил.

З цієї ж колекції: