UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Славянофилы и народное представительство

До представленого дослідження М. Д. Чадова, присвяченого політичному слов’янофільству, увійшли матеріали про зародження вчення та його основи, окреслено погляди М. Я. Данилевського, К. М. Леонтьєва, М. Н. Каткова, змальовано діяльність дворян-слов’янофілів. Розміщено розділ у якому опубліковано огляд еволюції слов’янофільського політичного вчення та спроби його реформування.

Бібліографічний опис:
Чадов, М. Д. Славянофилы и народное представительство [Електронна копія] : полит. учение славянофильства в прошлом и настоящем / М. Д. Чадов. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 2,02 Мб). — [Харьков] : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1906 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). —(Вопросы политики, права, морали, общественной жизни; 1).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Чадов М. Д. Славянофилы и народное представительство : полит. учение славянофильства в прошлом и настоящем / М. Д. Чадов. – [Харьков] : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1906. — V, 92 с. — (Вопросы политики, права, морали, общественной жизни ; 1).

З цієї ж колекції: