UA EN

Документів:1818

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

О бронзовом водолее западно-европейской работы, найденном в Харьковской губернии и о других подобных находках в пределах России

Праця археолога та історика мистецтва Якова Івановича Смирнова (1869–1918) присвячена детальному дослідженню статуетки бронзового водолія західноєвропейської роботи, яку було знайдено на території Харківської губернії та іншим схожим знахідкам, які стали експонатами Кунсткамери Академії Наук в Санкт-Петербурзі.

Бібліографічний опис:
Смирнов, Я. И. О бронзовом водолее западно-европейской работы, найденном в Харьковской губернии и о других подобных находках в пределах России [Електронна копія] / Я. И. Смирновъ. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 1,48 Мб). — Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Смирнов Я. И. О бронзовом водолее западно-европейской работы, найденном в Харьковской губернии, и о других подобных находках в пределах России / Я. И. Смирновъ. — Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1902. — 39 с. + 7 отд. л. рис.

З цієї ж колекції: