UA EN

Документів:3148

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Роки 1890–1891

Бібліографічний опис:
Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 [Електронна копія] / видає Бібліогр. коміс. Наук. т-ва ім. Шевченка. — У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1909 (Київ : НІБУ). Т. 2 : Роки 1890–1891. — Електрон. текст. дані (1 файл : 64,3 Мб). — У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка. — 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). —(Матеріали до української бібліографії; т. 2).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Українська бібліографія Австро-Угорщини за 1887–1900. Т. 2 : Роки 189-1891 / уложив на підставі автопсії І. Е. Левицький ; Наук. т-во імені Шевченка, Бібліогр. комісія. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1910. – 262 с. – (Матеріали до української бібліографії ; т. 2).

З цієї ж колекції: