UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Собрание сочинений Н. И. Костомарова. Кн. 6

Зібрання творів видатного українського історика, етнографа, письменника і громадського діяча Миколи Костомарова (1817–1885) містить більшу частину його наукової спадщини. Усі праці були відібрані та підготовлені до публікації особисто Миколою Костомаровим. До представленого тому зібрання увійшли твори, присвячені гетьманству Івана Брюховецького, Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича, та монографія «Мазепа та мазепинці».

Бібліографічний опис:
Костомаров, Николай Иванович. Собрание сочинений Н. И. Костомарова [Електронна копія] : ист. моногр. и исслед. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Изд. О-ва для пособия нуждающимся лит. и ученым (”Литературного Фонда”), 1905 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). Кн. 6 : , т. 15. |i Руина |e гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича, т. 16. Мазепа и мазепинцы. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 20,3 Мб). — 1905 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Костомаров Н. И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : ист. моногр. и исслед. Кн. 6, т. 15. Руина : гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича, т. 16. Мазепа и мазепинцы. — СПб. : Изд. О-ва для пособия нуждающимся лит. и ученым (”Литературного Фонда”), 1905. – XV, 815, [1] с.

З цієї ж колекції: