UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаСільське господарство

Генеза публічного управління у сфері використання тваринного світу Галичини

У монографії О. Р. Проціва наведено результати наукових досліджень щодо публічного управління у сфері використання тваринного світу Галичини. Обґрунтовані сутності, закономірності, структурування, функціонування, еволюції управління тваринним світом Галичини досліджуваного періоду. Окреслено джерельну базу дослідження, розкрито вплив груп тиску, національних, релігійних, культурних впливів на формування публічного управління. Розкрито позитивні та негативні сторони формування та здійснення державної політики в організації мисливства і рибальства в означений історичний період розвитку Галичини.

Бібліографічний опис:
Проців, Олег Романович. Генеза публічного управління у сфері використання тваринного світу Галичини [Електронна копія] / О. Р. Проців ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Електрон. текст. дані (1 файл : 56,2 Мб). — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Проців О. Р. Генеза публічного управління у сфері використання тваринного світу Галичини / О. Р. Проців ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 578 с.

З цієї ж колекції: