UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаСуспільні наукиЕкономіка

Сводка доходных и расходных смет губернского и уездных земств Киевской губернии за …. … 1913 г.

У виданні Статистичного відділу губернської земської управи Київського губернського земства надруковане зведення дохідних та видаткових кошторисів губернського та повітових земств Київської губернії за 1913 рік. До переліку видатків увійшли витрати урядових установ, утримання Земського управління, облаштування та утримання місць ув’язнення, народна освіта, медична та ветеринарна галузь, виплата боргів та ін.

Бібліографічний опис:
Сводка доходных и расходных смет губернского и уездных земств Киевской губернии за … [Електронна копія] / Киев. губерн. земство, Стат. отдел губерн. управы. — Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). … 1913 г. : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 26,1 Мб). — 1913 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Сводка доходных и расходных смет губернского и уездных земств Киевской губернии за 1913 г. / Киев. губерн. земство, Стат. отдел губерн. управы. — Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913. – V, 97 с. : табл.

З цієї ж колекції: