UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Путешествие в Китай чрез Моноголию, в 1820 и 1821 годах. Переезд до Пекина

Тритомний твір Єгора Тимковського, що вийшов друком 1824, присвячено подорожі автора до Китаю в 1820–1821 роках як супроводжуючого членів Пекінської духовної місії. У книзі, яка і зараз зберігає цінність як джерело з історії монголів, описано побут, господарство, звичаї та релігію монголів, подано відомості про Китай та його столицю. Представлений перший том праці розповідає про шлях місії через Монголію до Пекіну.

Бібліографічний опис:
Тимковский, Егор Федорович. Путешествие в Китай чрез Монголию, в 1820 и 1821 годах [Електронна копія] : с картою, чертежами и рисунками : [в 3 ч. / Тимковский Е. Ф.] ; печатано по Высочайшему повелению, иждивением казны. — Электрон. текст. дан. — СПб. : В тип. Мед. департамента М-ва внутр. дел, 1824 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). Ч. 1 : Переезд до Пекина. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 31,6 Мб). — 1824 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Тимковский Е. Ф. Путешествие в Китай чрез Монголию, в 1820 и 1821 годах : с картою, чертежами и рисунками : [в 3 ч.]. Ч. 1 : Переезд до Пекина / [Тимковский Е. Ф.] ; печатано по Высочайшему повелению, иждивением казны. — СПб. : В тип. Мед. департамента М-ва внутр. дел, 1824. – [4], XVIII, 388 с. : іл., табл.; 8°.

З цієї ж колекції: