UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаДовідкові видання

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Физико-математические науки

Серед дореволюційних енциклопедичних видань привертає увагу «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний», яка була створена за ініціативи Харківського товариства поширення в народі грамотності. Видання вийшло у 14 томах (21 книга) у 1910–1912 роках. Проєкт видання та загальне керівництво належали вченому фізіологу Василю Яковичу Данилевському. Над енциклопедією працювало понад 100 учених. Здебільшого викладачі вищих навчальних закладів Харкова, Одеси, Санкт-Петербурга, Москви, Томська. Перший том видання присвячений фізико-математичним наукам, у першому напівтомі книги викладемо матеріали з математики, обміру землі, теоретичної механіки та астрономії.

Бібліографічний опис:
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний [Електронна копія] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — Электрон. текст. дан. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Т. 1 : Физико-математические науки, полутом 1. [Математические науки / сост.: С. Н. Бернштейн и др.]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 31,7 Мб). — 1912 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 1 : Физико-математические науки, полутом 1. [Математические науки] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности ; [сост.: С. Н. Бернштейн и др.]. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. – XXVIII, 370 с.

З цієї ж колекції: