UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаФілософія. ПсихологіяФілософія

Вечный мир

Представлено філософський нарис «Вечный мир» німецького філософа, родоначальника німецької класичної філософії Іммануїла Канта (1724–1804). Трактат, який можна вважати центральним серед «малих трактатів» з питань філософії історії та політики, виданих у 1784–1798 рр. Структурно оформлений як типовий для того часу міжнародний договір, у даному випадку «про вічний мир між державами». Унікальними є деякі окремі вимоги статей, і вся форма систематизації цих вимог у формі єдиного договору.

Бібліографічний опис:
Кант, Иммануил. Вечный мир [Електронна копія] : филос. очерк / И. Кантъ. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 24,5 Мб). — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1905 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). —(Библиотека для самообразования / изд. под ред. А. С. Белкина [и др.]; 6).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Кант И. Вечный мир : филос. очерк / И. Кантъ. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1905. — (Библиотека для самообразования / изд. под ред. А. С. Белкина [и др.] ; 6).

З цієї ж колекції: