UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаДовідкові видання

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Медицина

Серед дореволюційних енциклопедичних видань привертає увагу «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний», яка була створена за ініціативи Харківського товариства поширення в народі грамотності. Видання вийшло у 14 томах (21 книга) у 1910–1912 роках. Проєкт видання та загальне керівництво належали вченому фізіологу Василю Яковичу Данилевському. Над енциклопедією працювало понад 100 учених. Здебільшого викладачі вищих навчальних закладів Харкова, Одеси, Санкт-Петербурга, Москви, Томська. Другий напівтом п’ятого тому видання присвячений медицині. У ньому представлено розділи про історію медицини, анатомію і фізіологію людини, хірургію, захворювання, першу медичну допомогу, алкоголізм, гігієну та медичну статистику.

Бібліографічний опис:
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний [Електронна копія] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — Электрон. текст. дан. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Т. 5 : Медицина, полутом 2 / [сост.: Н. С. Бокариус и др.]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 5,25 Мб). — 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 5 : Медицина, полутом 2 / Харьков. о-во распространения в народ грамотности ; [сост.: Н. С. Бокариус и др.]. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. – [405]-788, [4] с., [4] л. карт : ил.

З цієї ж колекції: