UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаДовідкові видання

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Исторический, полутом 2

Народна енциклопедія у чотирнадцяти томах, створена за ініціативою Харківського товариства поширення в народі грамотності, вийшла друком у 1910–1912 роках. Проект видання та загальне керівництво належали вченому фізіологу Василю Данилевському. Над енциклопедією працювало понад 100 учених. Презентований історичний том вийшов за редакцією та з передмовою Дмитра Багалія.

Бібліографічний опис:
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний [Електронна копія] / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — Электрон. текст. дан. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Т. 8 : Исторический, полутом 2. — Электрон. текст. дан. — 1912 (Київ: Публічна б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, 2017).

Оригінал друкованого документу зберігається в Публічній б-ці ім. Лесі Українки м. Києва: Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 8 : Исторический, полутом 2 / Харьков. о-во распространения в народ грамотности. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. – 427 с.

З цієї ж колекції: