UA EN

Документів:1790

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Жерела до історії України-Руси. Дневник Якова Марковича, т. 4: 1735–1740 роки

У 22 томі «Жерел до історії України-Руси» розміщено щоденник українського письменника-мемуариста, державного діяча, генерального підскарбія Якова Марковича (1696–1770). Він був одним з найосвіченіших людей свого часу. Найвизначнішим твором автора є представлений тут діаріуш, що охоплює 1735–1740 роки й містить цінний матеріал для політичної, соціально-економічної й культурно-побутової історії Гетьманщини. Підготував до видання книгу український історик, археограф, архівіст і генеалог Вадим Львович Модзалевський (1882–1920).

Бібліографічний опис:
Жерела до історії України-Руси [Електронна копія] / Археогр. комісія наук. т-ва ім. Шевченка. — Електрон. текст. дані. — У Львові : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1901 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). Т. 22 : Дневник Якова Марковича, т. 4: 1735–1740 роки / видав В. Модзалевський. — Електрон. текст. дані (1 файл : 59,1 Мб). — 1913 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Жерела до історії України-Руси. Т. 22 : Дневник Якова Марковича, т. 4: 1735–1740 роки / видав В. Модзалевський ; Археогр. комісія наук. т-ва ім. Шевченка. — У Львові : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1913. – VIII, 385 с.

З цієї ж колекції: