UA EN

Документів:1588

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Материалы по исследованию почв и грунтов Киевской губернии. Материалы для характеристики леса и почвенного покрова Киевской лесостепи

Ґрунтознавчі дослідження в Україні до 1917 р. в основному розвивалися у межах діяльності губернських земств. Кожна губернія проводила обстеження ґрунтів на власний розсуд, без певного наукового і планового керівництва. До представленого видання увійшли матеріали зібрані М. П. Фроловим для характеристики лесу – континентальної ґрунтоутворювальної гірської осадової породи сірувато-жовтого, іноді бурого або червонувато-бурого кольору. У книзі розглянуто потужність лесових нашарувань і ґрунтового покриву Київської області.

Бібліографічний опис:
Материалы по исследованию почв и грунтов Киевской губернии [Електронна копія] / Киев. губерн. зем. управа, Экон. отд. — Электрон. текст. дан. — Одесса : Тип. Акционер. Юж.-Рус. о-ва печат. дела, 1916 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). Вып. 1 : Материалы для характеристики леса и почвенного покрова Киевской лесостепи / Н. П. Флоров. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 2,56 Мб). — 1916 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Материалы по исследованию почв и грунтов Киевской губернии. Вып. 1 : Материалы для характеристики леса и почвенного покрова Киевской лесостепи / Н. П. Флоров ; Киев. губерн. зем. управа, Экон. отд. — Одесса : Тип. Акционер. Юж.-рус. о-ва печат. дела, 1916. — 208, [3] с., [9] арк. ил., табл. : ил., табл.

З цієї ж колекції: