UA EN

Документів:1790

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаСільське господарство

О степном лесоразведении и степном лесоустройстве

У даному виданні опубліковано доповідь видатного українського вченого в галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки та гідрології Георгія Миколайовича Висоцького (1865–1940). Праця науковця присвячена впливу середоформуючих гідрокліматичних та ґрунтових умов на лісову рослинність, а також зворотному впливу лісу на навколишнє природне середовище.

Бібліографічний опис:
Высоцкий, Г. Н. О степном лесоразведении и степном лесоустройстве [Електронна копія] : (докл., читан. в 1915 г. в заседаниях Лес. отд. Киев. о-ва сел. хоз-ва и с.-х. пром-сти) / Г. Н. Высоцкий. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 23,5 Мб). — Киев : Тип. А. И. Гросман, 1916 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Высоцкий Г. Н. О степном лесоразведении и степном лесоустройстве : (докл., читан. в 1915 г. в заседаниях Лес. отд. Киев. о-ва сел. хоз-ва и с.-х. пром-сти) / Г. Н. Высоцкий. — Киев : Тип. А. И. Гросман, 1916. — 80 с. : табл., [9] арк. ил.

З цієї ж колекції: