UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Займанщина в левобережной Украине XVII и XVIII ст.

Працю українського історика, філософа і громадського діяча Дмитра Багалія (1857–1932) присвячено історичному аналізу займанщини – звичаєво-правовому інституту землеволодіння, характерному для Лівобережної України в XVІІ–XVIІІ сторіччях. Розказано про передумови виникнення колонізаційного руху, висвітлено події аграрної революції за Богдана Хмельницького та її наслідки, проаналізовано особливості громадської та особистої займанщини.

Бібліографічний опис:
Багалей, Д. Займанщина в левобережной Украине XVII и XVIII ст. [Електронна копія] / Багалей Д. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 23,9 Мб). — Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, [1883?] (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Багалей Д. Займанщина в левобережной Украйне XVII и XVIII ст. / Багалей Д. — Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, [1883?]. — 33 с.

З цієї ж колекції: