UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Актовые книги Полтавского городового уряда XVII века. Справы вечистые 1664-1671 годов

Другий випуск книг, що видавалися Полтавською Губернською Ученою Архівною Комісією, зібрав на своїх сторінках «справы вечистые» – акти, що стосуються купівлі продажу нерухомості у 1664–1671 рр. Редактором видання виступав історик, архівіст, генеалог, мистецтвознавець Вадим Львович Модзалевський (1882–1920).

Бібліографічний опис:
Актовые книги Полтавского городового уряда XVII века [Електронна копія]. — Чернигов : Тип. Губерн. о Земства, 1912. Вып. 2 : Справы вечистые 1664-1671 годов. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 29,2 Мб). — 1912 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Актовые книги Полтавского городового уряда XVII века. Вып. 2 : Справы вечистые 1664-1671 годов. — Чернигов : Тип. Губерн. о Земства, 1912. – 115, [15] с.

З цієї ж колекції: