UA EN

Документів:2797

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

О Богдане Хмельницком

Книга відомого історика П. М. Буцинського (1853-1916) є дослідженням епохи Богдана Хмельницького - видатного полководця та державного діяча, організатора та ідейного вождя повстання запорізьких козаків проти Речі Посполитої 1648–1654 рр. Дослідження здійснене на підставі архівних матеріалів, що включають листування Богдана Хмельницького з турками, татарами та поляками, які мають найважливіше значення як для висвітлення подій народного повстання середини XVII століття, так і для розкриття особистості великого гетьмана.

Бібліографічний опис:
Буцинский, П. Н. О Богдане Хмельницком [Електронна копія] / соч. П. Н. Буцинский. — Електрон. текст. дані (1 файл : 51,8 Мб). — Харьков : Тип. Зильберберга, 1882 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Буцинский П. Н. О Богдане Хмельницком / соч. Буцинский П. Н. — Харьков : Тип. Зильберберга, 1882. — V, 240, VI с.

З цієї ж колекції: