UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Из лекций по теории словесности

Книга видатного українського філолога О. О. Потебні (1835–1891) містить лекції з теорії словесності. Основну увагу в роботі приділено розбору такого складного поетичного твору, як байка. Описуються прийоми дослідження байки, представлені приклади байки політичної та побутової. Розглядаються основні властивості образу байки, висвітлюється ставлення образу байки до пояснюваного ним явища. Не зважаючи на те, що книгу було створено понад століття тому, вона і на сьогодні не втратила своєї актуальності.

Бібліографічний опис:
Потебня, А. А. Из лекций по теории словесности [Електронна копія] : Басня. Пословица. Поговорка / А. А. Потебня. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 4,89 Мб). — Харьков : Тип. К. Счасни, 1894 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Потебня А. А. Из лекций по теории словесности : Басня. Пословица. Поговорка / А. А. Потебня. — Харьков : Тип. К. Счасни, 1894. — [VI], 162 с.

З цієї ж колекції: