UA EN

Документів:3091

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

Філософія. Психологія

Логіка

Колекція містить документи про закони й різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень, про найпростіші форми, принципи й методи правильного міркування.

Психологія

У колекції представлені документи про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки і психічної діяльності людини і груп людей. Психологія об'єднує в собі гуманітарний і природничо-науковий підходи.

Філософія

У колекції розміщені документи, що розкривають сутність і роль філософії, метафізику духовного життя; окремі проблеми і категорії філософії; філософські системи та погляди; філософію моралі; практичну філософію.