UA EN

Документів:3088

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

Математика. Природничі науки

Математика

До колекції увійшли підручники і посібники з математики, фундаментальні документи та загальні питання математичної науки в історичному аспекті.

Природознавство

Сукупність наук про природу, які вивчають будову, властивості й перетворення неживої та живої природи.

Екологія

Документи цієї колекції висвітлюють проблеми навколишнього середовища, вивчають закономірності відносин між організмами та довкіллям.

Астрономія

Зібрання містить документи про будову і розвиток небесних тіл, про їх положення і рух в просторі, про Всесвіт у цілому.

Фізика

Колекція містить документи, що досліджують загальні властивості матерії та явищ у ній, фізичні закони природи.

Хімія

До зібрання увійшли документи, що вивчають залежності властивостей речовин від їхнього складу й будови, поширення хімічних речовин у природі, технологію їхнього одержання, механізми взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

Мінералогія

До колекції увійшли документи про мінерали, їхні фізичні властивості, хімічний склад, умови утворення і поширення в природі, а також можливість використання у промисловості.

Геологія

Колекція містить документи, що розповідають про будову Землі, її походження і розвиток, геологічні процеси, що впливають на життя людей і довкілля.

Біологія

Колекція містить документи про живі організми, їхню структурну організацію, функції життєдіяльності, всі прояви життя, зв’язки живих істот між собою і середовищем та їхній еволюційний розвиток.

Ботаніка

До колекції увійшли документи, що розповідають про рослини, їхню будову, життєдіяльність, розмноження, хвороби, історію розвитку, географічне поширення.

Зоологія

Зібрання містить документи про тварин, їхню систематизацію, зовнішню та внутрішню будову, еволюцію, поведінку, географічне поширення, взаємозв'язки з середовищем та іншими організмами.