UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаФілософія. ПсихологіяФілософія

Введение в трансцендентальную философию

Представлено перший визначний твір німецького філософа, одного з основоположників баденської школи неокантіанства Генріха Рікерта (1863–1936) присвячений «предмету пізнання». У даній праці автор звертається до з'ясування природи пізнання, ставить завдання довести теорію пізнання як єдиний «фундамент для наукової філософії». Г. Ріккерт розглядав предмет, на який спрямоване пізнання, як щось трансцендентне, що протистоїть свідомості, а отже, незалежне від нього. Обґрунтування трансцендентності світу цінностей – одне з головних завдань «предмету пізнання».

Бібліографічний опис:
Риккерт, Генрих. Введение в трансцендентальную философию [Електронна копія] : предмет познания / Генрихъ Риккертъ ; пер. со 2-го нем. изд. Густава Шпетта. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 2,91 Мб). — Киев : Изд. В. А. Просяниченко, 1904 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию : предмет познания / Генрихъ Риккертъ ; пер. со 2-го нем. изд. Густава Шпетта. — Киев : Изд. В. А. Просяниченко, 1904. — 260 с.

З цієї ж колекції: