UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаРелігія. Теологія

Религии Индии

Книга Августа Барта (1834–1916) містить нарис релігійної історії Індії. Автор докладно описує ведійські релігії, брахманізм, буддизм, джайнізм та індуїзм, розглядаючи їх витоки, історію, символіку, культи, теоретико-філософські засади. При викладі основ індуїзму особлива увага приділяється різним сектам, і навіть простежується вплив мусульманства на індійську релігію.

Бібліографічний опис:
Барт, А. Религии Индии [Електронна копія] / А. Бартъ ; пер. под ред. и с предисл. кн. С. Трубецкого. — Электрон. текст. дан. — М. : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1897 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). —(Научно-популярная библиотека ”Русской мысли”; 4).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Барт А. Религии Индии / А. Бартъ ; пер. под ред. и с предисл. кн. С. Трубецкого. — М. : Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1897. — IX, 337, [1] с. — (Научно-популярная библиотека ”Русской мысли” ; 4).

З цієї ж колекції: