UA EN

Документів:1588

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМатематика. Природничі наукиПриродознавство

Картина мира в свете современного естествознания

Книга Карла Снайдера вважалася одним з кращих науково-популярних видань початку ХХ століття про успіхи тогочасної науки. У праці ясною і простою мовою розказано про низку відкриттів у фізиці, хімії та інших природознавчих науках. Текст доповнено фотографіями та малюнками. Презентований переклад праці вийшов друком в Одесі 1909 року за редакцією В. Зав’ялова.

Бібліографічний опис:
Снайдер, Карл. Картина мира в свете современного естествознания [Електронна копія] / Карлъ Снайдеръ ; пер. с нем. под ред. В. Завьялова. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 10,0 Мб). — Одесса : Тип. Акционер. Южно-Русск. о-ва Печат. Дела, 1909 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Снайдер К. Картина мира в свете современнаго естествознания / Карлъ Снайдеръ ; пер. с нем. под ред. В. Завьялова. — Одесса : Тип. Акционер. Южно-Русск. о-ва Печат. Дела, 1909. — VI, 2, 193, 7 с.

З цієї ж колекції: