UA EN

Документів:1588

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Исторические монографии и исследования. Богдан Хмельницкий

Десятий том історичних монографій та досліджень українського історика Миколи Івановича Костомарова (1817–1885) містить на своїх сторінках перше у вітчизняній історіографії фундаментальне описання життя і діяльності одного з найвидатніших політиків і полководців України Богдана Хмельницького. У другому томі праці представлено часовий проміжок від переможної битви української козацької армії під Пилявцями (1648) до смерті польського коронного гетьмана М. Потоцького у 1651 р.

Бібліографічний опис:
Костомаров, Николай. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова [Електронна копія]. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Изд. Д. Е. Кожанчикова, 1863 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Т. 10 : Богдан Хмельницкий : Историческая монография, т. 2. — 4-е изд., испр. и доп. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 22,9 Мб). — 1884 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Костомаров Н. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова. Т. 10 : Богдан Хмельницкий : Историческая монография, т. 2. — 4-е изд., испр. и доп. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1863. – 445, [6] с.

З цієї ж колекції: