UA EN

Документів:3148

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Вселенная

Бібліографічний опис:
Герштекер, Ф. Вселенная [Електронна копія] : рассказы из физ., математ. и полит. географии : для читателей от 8 до 12 лет / соч. Ф. Герштекера ; пер. под ред. Ф. Резенера. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 2,32 Мб). — СПб. : Изд. книгопродавца и тип. М. О. Вольфа, 1863 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2024).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Герштекер Ф. Вселенная : рассказы из физ., математ. и полит. географии : для читателей от 8 до 12 лет / соч. Ф. Герштекера ; пер. под ред. Ф. Резенера. — СПб. : Изд. книгопродавца и тип. М. О. Вольфа, 1863. — IV, [3] с., С. 8–633, [1], III, [14] л. ил.

З цієї ж колекції: