UA EN

Документів:2603

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Собрание сочинений Макса Нордау. Современные французы

Представлено дванадцятитомне зібрання творів письменника, лікаря, політика і співзасновника Всесвітньої сіоністської організації Макса Нордау (1849–1923). На сторінках шостого тому видання опубліковано твір автора «Современные французы : очерки по исторіи и литературы». Нариси автора знайомлять з галереєю літературних портретів, зокрема Бальзака, Мішле, Мопассана, Гонкура, та інших французьких письменників, драматургів та поетів.

Бібліографічний опис:
Нордау, Макс. Собрание сочинений Макса Нордау [Електронна копія] : в 12 т. / пер. с нем. под ред. В. Н. Михайлова. — Электрон. текст. дан. — Киев : Тип. П. Барскаго, 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Т. 6 : Современные французы : очерки по истории и лит. — Електрон. текст. дані (1 файл : 80,5 Мб). — 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Нордау М. Собрание сочинений Макса Нордау : в 12 т. Т. 6 : Современные французы : очерки по истории и лит. / пер. с нем. под ред. В. Н. Михайлова. — Киев : Изд. Б. К. Фукса, 1902. — 201 с.

З цієї ж колекції: