UA EN

Документів:1588

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Українсько-руський архів. Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр.

«Українсько-руський архів» – серійне періодичне видання історико-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка. Започатковане 1906 р. з ініціативи голови НТШ М. Грушевського з метою публікації рукописів спеціальних оригінальних розвідок. Третій том представленого видання містить матеріали про національне відродження Галицької Руси в 1830–1840 рр. Саме в цей час відбувся величезний стрибок у розвиткові українського національного руху, який проявився передусім у поетичній та прозаїчній творчості та етнографічних і фольклорних дослідженнях. Створено «Руську трійцю», яку очолили випускники львівської греко-католицької семінарії М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький.

Бібліографічний опис:
Українсько-руський архів [Електронна копія] / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Т. 3 : Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр.. — Електрон. текст. дані (1 файл : 38,0 Мб). — 1907 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Українсько-руський архів. Т. 3 : Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1907. – XVII, 304, [4] с.

З цієї ж колекції: