UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Твори. Плодючість

На сторінках сімнадцятого тому творів французького письменника-натураліста Еміля Золя (1840–1902) опубліковано роман «Плодючість» з незакінченої серії «Євангелія» у перекладі українською О. Єзерницької. Моменти організаційного фетишизму, завжди властиві Золя, тут отримують особливо послідовний розвиток. Реформізм стає у творі дедалі могутнішою, панівною стихією. У романі «Плодючість» створюється утопія про планомірне відтворення людства, де Євангеліє перетворюється на патетичну демонстрацію проти падіння народжуваності у Франції.

Бібліографічний опис:
Золя, Еміль. Твори [Електронна копія] / Еміль Золя ; пер. І. Борисова. — Електрон. текст. дані. — Київ : Держ. вид-во України, 1929 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Т. 17 : Плодючість : роман : на 6 кн., т. 1, кн. 1–3 / пер. з фр. О. Єзерницька. — Електрон. текст. дані (1 файл : 21,9 Мб). — 1930 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Золя Е. Твори. Т. 17 : Плодючість : роман : на 6 кн., т. 1, кн. 1–3 / Еміль Золя ; пер. з фр. О. Єзерницька. — Харків ; Київ : Держ. вид-во України, 1930. — 295, [1] с.

З цієї ж колекції: