UA EN

Документів:1818

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Петро Конашевич-Сагайдачний

Кость Григорович Гуслистий (1902–1973 ) – відомий український вчений-історик, дослідник історії України періоду середніх віків та початку нового часу, а також української культури та етнографії. Дана праця науковця присвячена українському полководцеві, гетьманові Петрові Конашевичу-Сагайдачному (Близько 1582–1622).

Бібліографічний опис:
Гуслистий, К. Петро Конашевич-Сагайдачний [Електронна копія] / К. Гуслистий. — Електрон. текст. дані (1 файл : 22,9 Мб). — [Б. м.] : Укрвидав при ЦК КП (б) У, 1942 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). —(Наші великі предки).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Гуслистий К. Петро Конашевич-Сагайдачний / К. Гуслистий. — [Б. м.] : Укрвидав при ЦК КП (б) У, 1942. – 14, [1] с. — (Наші великі предки).

З цієї ж колекції: