UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаФілософія. ПсихологіяФілософія

Свое слово. № 2

Олексій Олександрович Козлов (1831–1901), філософ-персоналіст, професор Київського університету, який визнавав існування безлічі нескінченних духовних субстанцій, центральна з яких – Бог. Збірник, який видавав учений, як і попереднє його видання, журнал «Философский трехмесячник» складався виключно із статей самого автора. У цих публікаціях він у підсумковій формі формулював свої філософські погляди, у яких розвивав концепцію панпсихізму.

Бібліографічний опис:
Свое слово [Електронна копія] : филос.-лит. сб., издаваемый (вместо ”Философского трехмесячника”) А. А. Козловым. — Электрон. текст. дан. — Киев : Тип. В. І. Завадзкаго, 1889 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). № 2 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 46,7 Мб). — 1889 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Свое слово : филос.-лит. сб., издаваемый (вместо ”Философского трехмесячника”) А. А. Козловым. № 2. — Киев : Тип. В. І. Завадзкаго, 1889. – 153 с.

З цієї ж колекції: