UA EN

Документів:1802

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Собрание сочинений Эрнеста Ренана. Исторические статьи

Жозеф Ернест Ренан (1823–1892) – французький експерт стародавніх мов і цивілізацій Близького Сходу, письменник та філософ. До дванадцятого тому зібрання творів автора увійшли історичні статті та нариси з історії мистецтва та культури.

Бібліографічний опис:
Ренан, Эрнест. Собрание сочинений Эрнеста Ренана [Електронна копія] : с портретом автора и очерком его жизни и деятельности : в 12 т. / пер. с фр. под ред. В. Н. Михайлова. — Электрон. текст. дан. — Киев : Изд. Б. К. Фукса, 1902 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). —(Библиотека избранных философов). Т. 12 : Исторические статьи : очерки по истории искусства и культуры. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 31,9 Мб). — 1903 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Ренан Э. Собрание сочинений Эрнеста Ренана : с портретом автора и очерком его жизни и деятельности : в 12 т. Т. 12 : Исторические статьи : очерки по истории искусства и культуры / пер. с фр. под ред. В. Н. Михайлова. — Киев : Изд. Б. К. Фукса, 1903. — 129 с. – (Библиотека избранных философов).

З цієї ж колекції: