UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Українсько-руський архів. Рукописи львівських збірок

«Українсько-руський архів» – серійне періодичне видання історико-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка. Започатковане 1906 р. за ініціативи голови НТШ М. Грушевського з метою публікації рукописів спеціальних оригінальних розвідок. У першому томі видання, підготовленому І. Свєнціцким, упорядковано описи рукописів львівських збірок з бібліотеки Народного Дому з колекції українського історика, мовознавця, дослідника історії Галичини Антонія Степановича Петрушевича (1821–1913).

Бібліографічний опис:
Українсько-руський архів [Електронна копія] / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Т. 1, вип. 1 : Рукописи львівських збірок, ч. 1. Опис рукописів Народного дому з колєкції Ант. Петрушевича. — Електрон. текст. дані (1 файл : 56,2 Мб). — 1906 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Українсько-руський архів. Т. 1, вип. 1 : Рукописи львівських збірок, ч. 1. Опис рукописів Народного дому з колєкції Ант. Петрушевича / Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-філос. секція. — Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906. – XIV, 242 с.

З цієї ж колекції: