UA EN

Документів:1818

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Учения общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета (1805-1905 гг.)

На сторінках представленої книги, виданої під редакцією ректора Імператорського Харківського університету Д. І. Багалія (1857–1932) та професора І. П. Осипова (1855—1918), розміщено матеріали про наукові товариства та науково-допоміжні установи Харківського університету (1805–1905 рр). У виданні містяться детальні описи університетської церкви, бібліотеки, музею мистецтв та старожитностей, нумізматичного кабінету, історико-філософського товариства, історичного архіву, етнографічного музею, математичного, наукового та інших товариств, педагогічного інституту, юридичного кабінету та університетської типографії.

Бібліографічний опис:
Учения общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета (1805-1905 гг.) [Електронна копія] / под ред. Д. И. Багалея и И. П. Осипова. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 14,9 Мб). — Харьков : Тип. ”Печ. дело”, 1911 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Учения общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковскаго университета (1805-1905 гг.) / под ред. Д. И. Багалея и И. П. Осипова. — Харьков : Тип. ”Печ. дело”, 1911. — 280 с. : ил., табл.

З цієї ж колекції: