UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Социальные течения и реформы XIX столетия в Англии

Олександр Соломонович Гольденвейзер (1855–1915) – український юрист, адвокат і публіцист, беззмінний голова Київської комісії присяжних повірених. Опубліковано доповідь автора про соціальні течії та реформи XIX ст. в Англії, яку було прочитано на засіданні Київського Юридичного товариства 21 вересня 1891 р. У книзі окреслено принципи вчень А. Сміта, Д. Рікардо, Д. Бентама, Т. Мальтуса, Т. Карлайла, Р. Оуена, Дж. Рескіна, А. Тойнбі та ін.

Бібліографічний опис:
Гольденвейзер, А. С. Социальные течения и реформы XIX столетия в Англии [Електронна копія] : докл., читан. в заседании Киев. юрид. о-ва 21 сент. 1891 г. / А. С. Гольденвейзеръ. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 19,9 Мб). — Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1891 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). — Загл. обл.: Херсонская общественная библиотека.

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Гольденвейзер А. С. Социальные чтения и реформы XIX столетия в Англии : докл., читан. в заседании Киев. юрид. о-ва 21 сент. 1891 г. / А. С. Гольденвейзеръ. — Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1891. — 186 с.

З цієї ж колекції: