UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Славянский ежегодник

Київське слов’янське товариство – добровільне об'єднання української інтелігенції слов'янофільського напряму, заснованого в 1869 р. з метою пробудити в громадськості інтерес до південних і західних слов'ян й організувати допомогу балканським слов'янським народам у боротьбі проти Османської імперії. До видання товариства «Славянский ежегодник» за 1876 рік увійшов нарис про чеську літературу, матеріали про Чоргорію, Боснію та Герцоговину, стаття Г. Крека про слов’янську міфологію та ін.

Бібліографічний опис:
Славянский ежегодник [Електронна копія] : сб. ст. по славяноведению, 1877 : год издания второй / сост. Н. Задерацкій. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 19,9 Мб). — Киев : Тип. К. Н. Милевского, 1875 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Славянский ежегодник : сб. ст. по славяноведению, 1877 : год издания второй / сост. Н. Задерацкій. — Киев : Тип. К. Н. Милевскаго, 1875. — XXIV, 239, [1] с. : табл.

З цієї ж колекції: