UA EN

Документів:1818

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаСільське господарство

Краткий обзор деятельности Киевского губернского земства по развитию виноградарства в губернии

У даному виданні опубліковано огляд діяльності Київського губернського земства по розвитку виноградарства у губернії, здійснений спеціалістом по виноробству і виноградарству Семеном Григоровичем Моргенштерном (1868–1952).

Бібліографічний опис:
Краткий обзор деятельности Киевского губернского земства по развитию виноградарства в губернии [Електронна копія] / Агрон. отд. Киев. губерн. зем. управы ; сост. С. Г. Моргенштерн. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 16,9 Мб). — Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Краткий обзор деятельности Киевского губернского земства по развитию виноградарства в губернии / сост. С. Г. Моргенштернъ. — Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913. — 6 с.

З цієї ж колекції: