UA EN

Документів:1802

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаСільське господарство

Материалы о крестьянском надельном землевладении в Киевской губернии. Поволостные и поуездные итоги

До другої частини представленого видання увійшли дослідження селянських надільних володінь у Київській губернії станом на початок XX ст. Матеріали про поселення згруповані за повітами. Опубліковано статистичні дані про кількість сімей у кожному населеному пункті, та наявність земельних наділів на кожну сім’ю.

Бібліографічний опис:
Материалы о крестьянском надельном землевладении в Киевской губернии [Електронна копія]. — Электрон. текст. дан. (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Ч. 2 : Поволостные и поуездные итоги. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 26,9 Мб). — 1906 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Материалы о крестьянском надельном землевладении в Киевской губернии. Ч. 2 : Поволостные и поуездные итоги. — Киев : Изд. Агроном. отд. Киев. губ. управы по делам зем. хоз-ва, 1906. — 2, 24 с. : 6 вкл. л., табл., к.

З цієї ж колекції: