UA EN

Документів:2308

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

История арабов и арабской литературы, светской и духовной (Корана, Фыкха, сунны и пр.). Ч. 1

Презентована праця академіка Агатангела Кримського (1871–1942) становить підсумок багаторічних досліджень науковця у царині арабістики й ісламознавства. Перша частина представленої праці автора присвячена історії арабської мови та літератури.

Бібліографічний опис:
Крымский, А. История арабов и арабской литературы, светской и духовной (Корана, фыкха, сунны и пр.) [Електронна копія] / А. Крымский. — Электрон. текст. дан. — М. : В Тип. Я. А. Ниренберга, 1911 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023). —(Труды по востоковедению / Изд. Лазаревским Ин-том восточных языков; вып. 15, №1-3). Ч. 1 : — Новое изд., перераб. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 19,9 Мб). — 1911 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Крымский А. История арабов и арабской литературы, светской и духовной (Корана, фыкха, сунны и пр.). Ч. 1 / А. Крымский. — Новое изд., перераб. – М. : В Тип. Я. А. Ниренберга, 1911. – 217 с. — (Труды по востоковедению / Изд. Лазаревским Ин-том восточных языков ; вып. 15, № 1).

З цієї ж колекції: