UA EN

Документів:1790

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаПромисловість. Ремесла

Кустарная промышленность в Киевской губернии

У виданні зібрано матеріали присвячені анкетному дослідженню кустарної промисловості, об'єднаного дрібного товарного виробництва ремісників, які виготовляли промислові вироби на ринок. До книги увійшли статті про гончарну, ковальсько-слюсарну, деревообробну та ткацьку промисловість у Київській губернії за 1912 р.

Бібліографічний опис:
Кустарная промышленность в Киевской губернии [Електронна копія] : итоги анкет. и мест. обследования, произведен. Киев. Губерн. земской Управой по поручению Губерн. зем. собрания. 1912 год / предисл. Р. Родзевича-Белевича. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 31,9 Мб). — Киев : Тип. К. Круглянского, 1912 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Кустарная промышленность в Киевской губернии : итоги анкет. и мест. обследования, произведен. Киев. Губерн. земской Управой по поручению Губерн. зем. собрания. 1912 год / предисл. Р. Родзевича-Белевича. — Киев : Тип. К. Круглянского, 1912. – XLVIII, 320 с., 111 с., 213 с., 5 табл.

З цієї ж колекції: