UA EN

Документів:2965

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаПрикладні науки. Медицина. ТехнікаПромисловість. Ремесла

Збірник соціально-економічного відділу. Нариси з історії російсько-української цукро-бурякової промисловості, вип. 2

Перший том розвідки видатного українського економіста, дослідника природних ресурсів, засновника економіко-географічної наукової школи академіка Костянтина Григоровича Воблия, охоплює період у розвитку цукрово-бурякової промисловості перед скасуванням кріпацтва. Це доба панської, вотчинної кріпацької цукрової фабрики. У виданні автор ґрунтовно проаналізував особливості економічного розвитку України у ХІХ ст., виділив характерні тенденції у цукробуряковій галузі (наслідки концентрації виробництва та роль банківського капіталу).

Бібліографічний опис:
Українська АН, Соціально-економічний відділ. Збірник соціально-економічного відділу [Електронна копія]. — У Київі : З друк. Укр. акад. наук, 1925 (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). Т. 1 : Нариси з історії російсько-української цукро-бурякової промисловості, вип. 2 : перед розкріпаченням селян 1861 року / К. Г. Воблий. — Електрон. текст. дані (1 файл : 5,02 Мб). — 1928 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Збірник соціально-економічного відділу : № 10. Нариси з історії російсько-української цукро-бурякової промисловості, вип. 2 : перед розкріпаченням селян 1861 року / К. Г. Воблий. – У Київі : З друк. Укр. акад. наук, 1925. – 253, [2] с.

З цієї ж колекції: