UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМовознавство. Література

Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Роки 1892–1893

Третій том «Матеріалів до української бібліографії», які видавала бібліографічна комісія Наукового товариства імені Тараса Шевченка, уклав бібліограф, журналіст, громадсько-культурний діяч Іван Левицький (1850–1913). У виданні у хронологічному порядку подано бібліографічні відомості про всі публікації 1892–1893 років, що вийшли українською мовою на території Австро-Угорщині, та твори, авторами і видавцями яких є українські уродженці Австро-Угорщини, незалежно від мови та місця видання.

Бібліографічний опис:
Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 [Електронна копія] / видає Бібліогр. коміс. Наук. т-ва ім. Шевченка. — У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1909 (Київ : НІБУ). Т. 3 : Роки 1892–1893. — Електрон. текст. дані (1 файл : 64,3 Мб). — У Львові : З друк. наук. т-ва ім. Шевченка. — 1911 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). —(Матеріали до української бібліографії; т. 3).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Українська бібліографія Австро-Угорщини за 1887–1900. Т. 3 : Роки 1892–1893 / уложив на підставі автопсії І. Е. Левицький ; Наук. т-во імені Шевченка, Бібліогр. комісія. – У Львові : З друк. наук. т-ва ім. Шевченка, 1911. – 256 с.

З цієї ж колекції: