UA EN

Документів:1790

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаМатематика. Природничі наукиХімія

Неорганічна хемія

Курс лекцій з неорганічної хімії, що вийшов друком у 1932–1933 роках, підготував Микола Вікул – український хімік, громадський діяч, професор Української господарської академії в Подєбрадах. У посібнику розглядаються найважливіші розділи курсу неорганічної хімії, які заслуговують на особливу увагу при підготовці з даної дисципліни. Після кожного розділу подано завдання та запитання для самопідготовки.

Бібліографічний опис:
Вікул, Микола. Неорганічна хемія [Електронна копія] : курс лекцій : курс ч. 101 / Микола Вікул ; Укр. Техн.-Госп. Ін-т позаоч. навчання при Укр. Госп. Акад. в ЧСР. — Електрон. текст. дані (1 файл : 9,03 Мб). — Подєбради : [б. в.], 1932-1933 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Вікул М. Неорганічна хемія : курс лекцій : курс ч. 101 / Микола Вікул ; Укр. Техн.-Госп. Ін-т позаоч. навчання при Укр. Госп. Акад. в ЧСР. — Подєбради : [б. в.], 1932-1933. – 108 с.

З цієї ж колекції: