UA EN

Документів:2851

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Альбом картин по географии внеевропейских стран

Альбом, що вийшов друком 1904 року, містить зображення характерних місцевостей та міст Азії, Африки, Америки та Австралії, розташовані за назвами держав чи географічних областей. Уклав альбом та написав вступну статтю німецький географ та педагог Алоїз Гейстбек (1853–1925). Видання було розраховане на вчителів політичної та фізичної географії для використання в середніх навчальних закладах та на широке коло читачів.

Бібліографічний опис:
Альбом картин по географии внеевропейских стран [Електронна копія] / со вступ. ст. [сост.] А. Гейстбека ; пер. с нем. А. П. Нечаева ; предисл. Д. А. Коропчевского ; рис.: Р. Коха [и др.]. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 31,7 Мб). — СПб. : Тип. Товарищества ”Просвещение”, 1904 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Альбом картин по географии внеевропейских стран / со вступ. ст. [сост.] А. Гейстбека ; пер. с нем. А. П. Нечаева ; предисл. Д. А. Коропчевского ; рис.: Р. Коха [и др.]. — СПб. : Тип. Товарищества ”Просвещение”, 1904. – 254, [2] с.

З цієї ж колекції: