UA EN

Документів:1790

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. Ч. 1

Представлено видання Руської історичної бібліотеки – першого серійного видання історичної наукової літератури українською мовою, ініційованого українським істориком, археологом, етнографом В. Б. Антоновичем (1834–1908). До першої частини книги «Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV–XVIII в.» увійшов «Начерк історії селянської верстви в правобічній Україні XV–XVIII вв.) українського мовознавця, фольклориста, етнографа, історика, журналіста Івана Петровича Новицького (Псевдоніми і криптоніми: Індрик, Жовтий Ір., Й. Н., Ив. Н.; 1844–1890).

Бібліографічний опис:
Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. [Електронна копія]. — Електрон. текст. дані. — У Львові : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1901 (Київ: Публічна б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, 2018). Ч. 1 : — Електрон. текст. дані (1 файл : 7,34 Мб). — 1901 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. Ч. 1. — У Львові : Накладом На­ук. т-ва ім. Шевченка, 1901. — 173 с.

З цієї ж колекції: